Odszkodowanie z AC

W przypadku odszkodowania z polisy AC, zastosowanie mają zapisy zawarte w tejże umowie między ubezpieczycielem a właścicielem pojazdu oraz ogólne warunki umowy, które stanowią integralną część umowy ubezpieczenia AC.

W tym zagadnieniu kluczowym tematem jest kwestia szkody całkowitej. W przypadku ubezpieczenia AC szkoda całkowita ma miejsce wówczas, gdy całkowity koszt naprawy pojazdu przekracza określoną w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) wartość pojazdu na dzień szkody. Wartość ta może być zróżnicowana w zależności od ubezpieczyciela, jednak zazwyczaj wynosi 70% wartości pojazdu na dzień szkody. Ubezpieczyciele nagminnie zaniżają wartość pojazdu w stanie nieuszkodzonym lub zawyżają wartość pozostałości pojazdu, tak, aby przyznane odszkodowanie było jak najniższe.

Ubezpieczony ma prawo do złożenia odwołania od decyzji wydanej przez ubezpieczyciela. Nawet jeśli ubezpieczyciel wypłacił już bezsporną kwotę odszkodowania, właściciel pojazdu ma prawo ubiegać się o dodatkowe środki z tytułu wyższej wartości pojazdu zawartej w polisie AC lub niższej wartości „wraku”.

Comments are closed.