Postępowanie w przypadku kolizji

 1. Zabezpiecz miejsce zdarzenia.
 2. Zbierz dane i oświadczenia uczestników.
 3. Zrób zdjęcia.
 4. Przekaż nam sprawę wraz ze wszystkimi posiadanymi dokumentami:
  • zgłoszeniem szkody (jeśli zgłosiłeś szkodę samodzielnie),
  • kalkulacją naprawy pojazdu (jeśli taką posiadasz),
  • dokumentacją zdjęciową,
  • oświadczeniem sprawcy zdarzenia,
  • decyzją o wypłacie odszkodowania (jeśli ubezpieczyciel taką wydał),
  • wszelkimi innymi dokumentami (pisma, decyzje, stanowiska w sprawie) wystosowanymi przez ubezpieczyciela.
Comments are closed.