Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem.

Rzymska zasada głosi, że „znać prawa to nie znaczy trzymać się słów ustawy, ale jej treści i mocy działania”. Nie wystarczy więc poznać przepisy, trzeba je rozumieć i umieć stosować.

icon1

Dla korzystnego wyroku

Reprezentacja przed sądem w postępowaniach: cywilnych, karnych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych, sądach pracy.

icon2

Dla wyrównania szkody

Efektywne dochodzenie roszczeń od firm ubezpieczeniowych, placówek medycznych, pracodawców, roszczeń przy podziale majątku.

icon3

Dla bezpieczeństwa firmy

Kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych: wszelkie spory cywilne, tworzenie spółek, zawieranie umów, reprezentacja, upadłości, windykacja.

icon4

Dla praw osób fizycznych

Rozwody, ustalanie alimentów, podział majątku i opieki nad dziećmi, ale też sprawy spadkowe, o odszkodowanie za wywłaszczenie itp.

Powierz swoje sprawy specjalistom

c_rajski

Adwokat Cezary Rajski

Specjalizuje się w prowadzeniu spraw cywilnych oraz administracyjnych w szerokim zakresie oraz w obronie w postępowaniach karnych, zapewniając każdemu klientowi kompleksową obsługę powierzonej sprawy. Jednocześnie zarządza pracą wieloosobowej kancelarii.

m_wesierska

Adwokat Magdalena Węsierska

W kancelarii zajmuje się szeroko rozumianymi sprawami cywilnymi oraz administracyjnymi, zarówno w aspekcie procesowym, jak i pozaprocesowym. Jej celem jest uzyskanie zadowolenia klientów poprzez zapewnienie im najwyższego poziomu świadczonych usług.

Brak zdjęcia

Apl. adw. Katarzyna Wojciechowska

Dysponuje 10-letnim doświadczeniem w pracy na stanowiskach menadżerskich w działach handlu zagranicznego oraz koordynatora projektów w Grupie Kapitałowej Black Red White. Włada językiem angielskim, niemieckim oraz rosyjskim.