Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem.

Rzymska zasada głosi, że „znać prawa to nie znaczy trzymać się słów ustawy, ale jej treści i mocy działania”. Nie wystarczy więc poznać przepisy, trzeba je rozumieć i umieć stosować.

icon1

Dla korzystnego wyroku

Reprezentacja przed sądem w postępowaniach: cywilnych, karnych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych, sądach pracy.

icon2

Dla wyrównania szkody

Efektywne dochodzenie roszczeń od firm ubezpieczeniowych, placówek medycznych, pracodawców, roszczeń przy podziale majątku.

icon3

Dla bezpieczeństwa firmy

Kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych: wszelkie spory cywilne, tworzenie spółek, zawieranie umów, reprezentacja, upadłości, windykacja.

icon4

Dla praw osób fizycznych

Rozwody, ustalanie alimentów, podział majątku i opieki nad dziećmi, ale też sprawy spadkowe, o odszkodowanie za wywłaszczenie itp.

Powierz swoje sprawy specjalistom

c_rajski

Adwokat Cezary Rajski

Specjalizuje się w prowadzeniu spraw cywilnych oraz administracyjnych w szerokim zakresie oraz w obronie w postępowaniach karnych, zapewniając każdemu klientowi kompleksową obsługę powierzonej sprawy. Jednocześnie zarządza pracą wieloosobowej kancelarii.

m_wesierska

Adwokat Magdalena Węsierska

W kancelarii zajmuje się szeroko rozumianymi sprawami cywilnymi oraz administracyjnymi, zarówno w aspekcie procesowym, jak i pozaprocesowym. Jej celem jest uzyskanie zadowolenia klientów poprzez zapewnienie im najwyższego poziomu świadczonych usług.

Brak zdjęcia

Adwokat Katarzyna Wojciechowska

Zajmuje się sprawami karnymi, prowadząc klientów od postępowania przygotowawczego do postępowania wykonawczego włącznie. Występuje również w sprawach cywilnych. Dysponując zaś kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy dla spółek prawa handlowego, specjalizuje się m. in. w sporządzaniu różnego rodzaju umów.