Zespół

subpage1

Zespół Kancelarii Adwokackiej mec. Cezarego Rajskiego stanowi dwoje adwokatów, w tym właściciel Kancelarii, oraz wspomagający ich aplikanci adwokaccy i obsługa sekretarska.

Adwokat Cezary Rajski

c_rajski_sqJest absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Prawa i Administracji. W trakcie studiów uczestniczył w programie unijnym Tempus i w jego ramach odbył semestr studiów zakończony egzaminami na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Rennes we Francji. Studia ukończył w roku 1995 z wynikiem bardzo dobrym, składając pracę magisterską z zakresu prawa spółek handlowych.

W latach 1995–1997 pracował jako prawnik w dużej kancelarii prawa gospodarczego. W latach 1997–2001 odbył aplikację adwokacką w wiodącej poznańskiej kancelarii adwokackiej, w której praktykę angażował się już podczas studiów. Po ukończeniu aplikacji rozpoczął indywidualną praktykę we własnej kancelarii.

Jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, w której działalności uczestniczy jako członek Zespołu Wizytatorów.

Specjalizuje się w prowadzeniu spraw cywilnych oraz administracyjnych w szerokim zakresie oraz w obronie w postępowaniach karnych, zapewniając każdemu klientowi kompleksową obsługę powierzonej sprawy. Jednocześnie zarządza pracą wieloosobowej kancelarii.

Biegle włada językiem francuskim oraz rosyjskim.

Adwokat Magdalena Węsierska

m_wesierska_sqUkończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po uzyskaniu absolutorium i obronie pracy magisterskiej z zakresu prawa karnego i kryminalistyki zdała państwowy egzamin wstępny na aplikację adwokacką. W czasie aplikacji była członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, a po jej zakończeniu złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin zawodowy i została wpisana na listę adwokatów Koszalińskiej Izby Adwokackiej.

W swojej pracy adwokat Magdalena Węsierska kieruje się zasadami etyki zawodowej, na pierwszym miejscu stawiając dobro swoich klientów. Zasadniczym celem jej działań jest uzyskanie zadowolenia klientów poprzez zapewnienie im najwyższego poziomu świadczonych usług.

W kancelarii zajmuje się szeroko rozumianymi sprawami cywilnymi oraz administracyjnymi, zarówno w aspekcie procesowym, jak i pozaprocesowym.

Adwokat Katarzyna Wojciechowska

Brak zdjęciaUkończyła dwa kierunki studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu: w 2004 r. – Stosunki Międzynarodowe (Prawo, Gospodarka i Kultura Europejska), w 2014 r. – Prawo (zdobywając nagrodę Dziekana Wydziału za bardzo dobre wyniki w nauce). Dysponuje 10-letnim doświadczeniem w pracy na stanowiskach menadżerskich w działach handlu zagranicznego oraz koordynatora projektów w Grupie Kapitałowej Black Red White.

Włada językiem angielskim (Certificate of Advanced English – University of Cambridge), niemieckim (Mittelstufe Deutsch Zertifikat) oraz rosyjskim (w podstawowym zakresie).

W czasie aplikacji była członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, a po jej zakończeniu złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin zawodowy i została wpisana na listę adwokatów ww. Izby Adwokackiej. W kancelarii zajmuje się zarówno sprawami karnymi, jak i cywilnymi.

Natalia Wojdziak

Brak zdjęciaStudentka prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, magistrantka Zakładu Postępowania Cywilnego. Praktyki zawodowe w poznańskich kancelariach rozpoczęła na pierwszym roku studiów, zdobywając doświadczenie w zakresie prawa karnego, administracyjnego oraz cywilnego, w tym prawa rodzinnego, oraz obsługi administracyjnej kancelarii.

Od 2018 roku zajmuje się obsługą administracyjną Kancelarii Adwokackiej Cezarego Rajskiego, jednocześnie odbywając praktykę pod kierownictwem Mecenasa Rajskiego.

Włada językami angielskim i niemieckim.