Aktualności

Odszkodowanie z OC sprawcy

Zgodnie z art. 34. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, jeżeli jesteś poszkodowanym w zdarzeniu drogowym, przysługuje Ci odszkodowanie z OC sprawcy. Termin na dochodzenie odszkodowania wynosi 3 lata od dnia wydania decyzji przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Po zgłoszeniu szkody firma ubezpieczeniowa sprawcy … Czytaj więcej

Odszkodowanie z AC

W przypadku odszkodowania z polisy AC, zastosowanie mają zapisy zawarte w tejże umowie między ubezpieczycielem a właścicielem pojazdu oraz ogólne warunki umowy, które stanowią integralną część umowy ubezpieczenia AC. W tym zagadnieniu kluczowym tematem jest kwestia szkody całkowitej. W przypadku ubezpieczenia AC szkoda całkowita ma miejsce wówczas, … Czytaj więcej

Postępowanie w przypadku kolizji

Zabezpiecz miejsce zdarzenia. Zbierz dane i oświadczenia uczestników. Zrób zdjęcia. Przekaż nam sprawę wraz ze wszystkimi posiadanymi dokumentami: zgłoszeniem szkody (jeśli zgłosiłeś szkodę samodzielnie), kalkulacją naprawy pojazdu (jeśli taką posiadasz), dokumentacją zdjęciową, oświadczeniem sprawcy zdarzenia, decyzją o wypłacie odszkodowania (jeśli ubezpieczyciel taką wydał), … Czytaj więcej